Make your own free website on Tripod.com
 Päivitetty 02.02.2003


 

Valtakunnallinen Eurooppalaiskissayhdistys ry (EKIS)
perustettiin syksyllä 1994.
Toimintaperiaatteisiimme kuuluu rodun tason parantaminen ja eurooppalaiskissan tunnetuksi tekeminen.
Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki eurooppalaiskissojen kasvattajat, omistajat ja ystävät. Yhdistyksellä on pentuvälitys, joka avustaa sinua terveen ja hyväluonteisen eurooppalaiskissan hankinnassa.
Jäsenlehti EUROKATTI ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja siinä on mm. jäsenille ilmaiset pentu- ja siitoskissapalstat.
Yhdistys järjestää esittelynäyttelyitä, joissa on näytteillä myös muita kissarotuja; pääpaino on kuitenkin eri väristen eurooppalaiskissojen esittelyssä.Valtakunnallinen Eurooppalaiskissayhdistys ry - EKIS (Riksomfattande Europakattföreningen) grundades på hösten 1994.
Till verksamhetsprinciperna hör att förbättra rasens kvalitetet, samt att göra europén bättre känd. Alla uppfödare, hussar och mattar samt vänner till europén är välkomna som medlemmar.
Föreningen har förmedling av kattungar, vilken hjälper dig att skaffa en frisk och harmonisk europeisk katt.
Medlemsbladet EUROKATTI utkommer med fyra nummer årligen, och i det ingår bl.a. förmedlingstjänst för kattungar och avelsdjur. Förmedlingen är avgiftsfri för medlemmar.
Föreningen anordnar också presentationsutställningar, där huvudvikten läggs på att förevisa européer av olika färg, även om katter av annan ras också är representerade.


Sivun alkuun - Till början av sidan
helena.peso@pp.inet.fi