Make your own free website on Tripod.com
 
Yleistä - Allmänt >>
Eurooppalaiskissan värit - Färger av européer >>
Eurooppalaiskissan kasvatus - Uppfödning av européer >>
Eurooppalaiskissan historia - Historia av européer


Eurooppalainen on alkuperäinen kissarotu, joka on kehittynyt erityisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa vankaksi ja terveeksi eläimeksi. Rodun kuvauksen perustana on maatiaiskissa, jossa ei ole mitään merkkejä rotusekoituksesta. Koska se monissa maissa on alkanut sekoittua muihin rotuihin, ei jokainen maatiaiskissa täytä eurooppalaisen kansainvälistä rotumääritelmää. Puhtaimpana rotu on säilynyt Pohjois-Euroopassa; monen mielestä Suomesta löytyvät parhaat rodun edustajat.Europén är en ursprunglig kattras, som i synnerhet i Mellan- och Nord-Europa har utvecklats till en stark och frisk ras. Rasbeskrivningen utgår från katter av lantras, hos vilka ingen inblandning från andra raser kan ses. Långt ifrån alla katter av lantras motsvarar dock beskrivningen, ty en tydlig beblandning med andra raser har börjat ske i många länder. Renast har rasen bevarats i Nord-Europa, och många anser att rasens bästa företrädare kan ses i Finland.

 

Sivun alkuun - Till början av sidan