Make your own free website on Tripod.com
 
Yleistä - Allmänt >>
Eurooppalaiskissan värit - Färger av européer >>
Eurooppalaiskissan kasvatus - Uppfödning av européer
Eurooppalaiskissan historia - Historia av européer >>


Järjestelmällinen eurooppalaiskasvatus alkoi Suomessa 1960-luvulla. Varsinaisesti omaksi rodukseen eurooppalainen hyväksyttiin vuonna 1981, jolloin se erotettiin brittiläisestä lyhytkarvasta. Suomessa eurooppalainen kuuluu suosituimpien lyhytkarvarotujen joukkoon. Kissanäyttelyissä eurooppalaisemme ovat menestyneet sekä kotimaassa että ulkomailla.

kuva © Marita Kienanen

Eurooppalaisia on mahdollista rekisteröidä näyttelyissä ns. noviisiluokan kautta. Jos maatiaiskissa täyttää kahden tuomarin mielestä rotumääritelmän vaatimukset riittävän hyvin, se voidaan rekisteröidä koerekisteriin. Vasta neljä polvea jatkuneen kasvatuksen jälkeen voidaan jälkeläiset rekisteröidä kantarekisteriin. Kotikissoista vain pieni osa täyttää riittävän hyvin rotumääritelmän.

Eurooppalaiskissan kasvattajia >>En organiserad uppfödning av européer började i Finland på 1960 talet. År 1981 godkändes européen som en egen ras, och särskildes då från den brittiska korthårskatten. I Finland hör européen till de populäraste korthårskatterna. Våra europeer har haft framgång vid såväl inhemska som utländska kattutställningar. En europé kan registreras också via den sk. novisklassen, om två domare på en kattutställning är överens om att en korthårig lantraskatt motsvarar rasstandardet tillräckligt väl, kan den registreras som europé i försöksregistret. Först efter fyra generationer kan kattens avkomma registreras i stamregistret. Av hemkatter uppfyller endast en liten del rasstandardet. Viktigast är att katten inte uppvisar några som helst tecken på korsning med övriga raser, samt att den representerar en godkänd färgvariant.

Uppfödare av européer >>